Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Studie proveditelnosti, Studie vnitřní integrace úřadu a Ekonomická analýza

Je možné se stávající firmou zpracovávající Studii proveditelnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě jak na zpracování Studie vnitřní integrace úřadu, tak na Ekonomickou analýzu?

Ano, je možné za předpokladu dodržení stanovených podmínek VŘ.