Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správné pořadí log

Jaké je správné pořadí log povinného minima publicity?

Při použití standardní řady log, které je ke stažení na webu (ve formátu AI a JPG), je pořadí definováno takto:

  • logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem „Evropská unie“,
  • za ním (pod ním) logo OP LZZ,
  • a nakonec logo realizátora projektu.

Pokud je součástí této řady i logo příjemce projektu, nesmí být větší než zbývající loga a vždy musí být dodrženy předepsané rozestupy log.

Při používání log nezapomínejte na ostatní body „Povinného minima publicity OP LZZ“, tedy text Evropský sociální fond, motto Podporujeme vaši budoucnost a odkaz na webové stránky www.esfcr.cz.