Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Soupiska účetních dokladů

Co máme vyplnit v Soupisce účetních dokladů ve sloupci „Částka uvedená na dokladu“, „Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné a soukromé zdroje)“ a co bychom pak měli tedy vlastně vyplnit ve sloupci „Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje)“?

V prvním sloupci Částka uvedená na dokladu v Kč vyplníte částku, kterou máte uvedenou na faktuře a zároveň kterou hodláte nárokovat k proplacení jakožto způsobilý výdaj.(ne vše co je uvedeno na faktuře musíte nutně chtít proplatit v rámci čerpání dotace)

Ve sloupci „Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné a soukromé zdroje) uvedete částku shodnou se sloupcem Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje). Je to z toho důvodu, že vy jakožto příjemci dotace ve výzvě č. 40 máte veškeré zdroje veřejné. Výzvy ministerstva vnitra nejsou vypisovány pro soukromý sektor a proto u Vás bude vždy i u případných jiných výzev MV druhý a třetí sloupec shodný.

Aktuální soupisku včetně vysvětlení je možné vyhledat na http://www.osf-mvcr.cz