Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Software pro personální řízení

Lze v rámci projektu pořídit software např. pro personální řízení „Personální katalog rolí a služeb“ (řádově 300 000 Kč)?

Více viz předcházející bod. Charakter softwaru opět musí být v souladu především s bodem 1 kapitoly 3.5 výzvy a musí být určený ke zlepšení systému kvality řízení lidských zdrojů. Vysoká cena musí být řádně odůvodněna.