Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Slučování výběrových řízení

Je možné slučovat výběrová řízení?

Výběrové řízení je možné slučovat. Je nutné vždy posoudit, zda je dodržen zejm. § 13 zákona, tedy stanovení předpokládané hodnoty zakázky, která se odvíjí od služeb, dodávek či stavebních prací, které mají být předmětem následné realizační smlouvy.

Jestliže předmět veřejné zakázky (VZ) a její další charakteristiky umožňují realizovat pořízení předmětů VZ společně, pak je doporučeno výběrová řízení zadávat společně z důvodu možného pochybění při aplikaci § 13 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (platí zákaz dělení předmětu veřejné zakázky s cílem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění).