Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozšíření realizačního týmu

Rozšíření realizačního týmu o nové pozice – jedná se o podstatnou změnu? Pokud ano, o kolik pozic lze toto rozšíření udělat? Samozřejmě navýšení pozic bude dobře zdůvodněno a nedojde k navýšení nákladů.

V případě, že nedojde k navýšení mzdových nákladů, jde o nepodstatnou změnu v projektu, kterou je nutné zdůvodnit. Počet členů týmu není stanoven, tým by měl zajistit všechny činnosti nutné pro úspěšnou realizaci projektu.