Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozsah plné moci

V jakém rozsahu má být plná moc, která zmocní osobu k zastupování statutárního zástupce projektu?

Vzor Pověření statutárního zástupce předkladatele projektu je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra u dokumentů výzvy 07: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-iop.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d