Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozpočtové opatření

Koho má příjemce požádat o provedení rozpočtového opatření k uvolnění finančních prostředků na předfinancování podílu EU u schválených projektů ve výzvách, které byly vypsané po přípravě rozpočtu na další rok? Co je nutno doložit k žádosti o provedení rozpočtového opatření? U víceletých projektů se předkládá návrh rozpočtové opatření každý rok?

1. Pokud je projekt schválen nebo připraven ke schválení před ukončením rozpočtového procesu, je příjemce odpovědný jak za  zabezpečení narozpočtování prostředků z EU, tak i za narozpočtování prostředků   ze SR.

2. Správce rozpočtu si nechá odsouhlasit od ŘO IOP výši výdajů dle struktury vyhlášky č. 165/2008 pro konkrétní rok.

3. Pokud se realizace projektu v následujícím roce nepředpokládá, nebudou předpokládané příjmy z rozpočtu EU a výdaje, které mají být kryty z rozpočtu EU, rozpočtovány v žádné kapitole.

4. V momentě, kdy bude určeno, ze které kapitoly se prostředky na daný projekt vydají, postupuje se dle zákona o rozpočtových pravidlech.

5. Narozpočtování podílu EU si  daná kapitola zajistí žádostí o rozpočtové opatření na MF pokud vyčerpá všechny možnosti o zabezpečení prostředků ze své kapitoly. (rezervní fondy na tento účel + nároky dle §47) viz níže Podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000, §24, odstavec 4: „Ministr financí může zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu beze změny jeho salda a příslušné navazující závazné ukazatele o částku, o kterou očekávané výdaje na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie budou vyšší, než stanovil zákon o státním rozpočtu. Toto zmocnění lze využít po vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a všech prostředků, které byly převedeny do rezervních fondů na tento účel, a po vyčerpání nároků podle § 47.“

6. Podíl SR si vždy zabezpečí kapitola ministerstva se kterého se prostředky vydávají (příjemce). V případě nedostatečného krytí prostředků musí kapitola zajistit prostředky přesuny v rámci svého rozpočtu.

7.  V dalších letech si příjemce musí zabezpečit prostředky narozpočtováním podílu  EU a SR ve své kapitole.

Požadavek na rozpočtové opatření podává příjemce na MF spolu s právním aktem (např. Dopis ředitele OSF nebo Stanovení výdajů) o schválení projektu a to v případě, že prostředky ve své kapitoly nerozpočtované nemá. Jedná se vždy o první rok realizace projektu, kdy byl rozpočet připravován dříve než došlo k přípravě rozpočtu nebo schválení projektu (viz opak bodu č. 1).