Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozdíl mezi registračním číslem a číslem ISPROFIN

Jaký je rozdíl mezi registračním číslem a číslem ISPROFIN?

Registrační číslo je unikátní kód, který má jasně stanovenou strukturu a je přiřazen projektu v momentě přijetí projektu na OSF.
Informace o přidělení čísla ISPROFIN lze zjistit v odboru, který má na starosti financování rozvojových programů Vašeho úřadu. V případě, že daný odbor nebude číslo ISPROFIN znát, je pravděpodobně možné obrátit se na Ministerstvo financí, na jehož webových stránkách jsou k dispozici i metodické pokyny týkající se ISPROFIN. Odkaz na webové stránky je http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/search.html?rdes.rde-fulltext.text=ISPROFIN&adv=n&x=26&y=7.