Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozdělení částky na spolufinancování projektu

Je nutné rozdělit částku na spolufinancování projektu žadatelem proporčně do všech roků realizace, nebo je možné ponechat 15% spolufinancování např. až na poslední rok čerpání?

15% spolufinancování projektu musí být zajištěno po celou dobu realizace projektu. Finanční prostředky jsou poté průběžně uvolňovány v návaznosti na výdaje projektu.
Žadatel by měl mít zajištěno ve své kapitole na příslušný rok (nyní na rok 2010) 100 % způsobilých výdajů na projekt.
Způsobilé výdaje jsou od 1. 1. 2007, proto předpokládáme, že žadatelé využijí vlastní prostředky na spolufinancování před předložením žádosti do IS Benefit7 a ne naopak.