Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Realizace projektu před Rozhodnutím

Lze realizovat projekt dříve, než bude vydáno Rozhodnutí?

Časovou podmínkou pro uplatnění způsobilých výdajů je datum po 1. 1. 2007, přičemž projekt nesmí být dokončen před vydáním právního aktu (Dopis ředitele odboru strukturálních fondů / Stanovení výdajů na financování akce OSS).