Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita ve školících místnostech a na certifikátech

Jak máme dodržovat publicitu ve školících místnostech a na certifikátech u kurzů, které jsou veřejně přístupné, případně když jde o mezinárodně uznávané certifikáty? A co když chce své logo na certifikátu použít dodavatel?

Obecně je třeba označovat místnosti, kde se konají semináře, povinnými logy. Obdobně je třeba označit logy certifikáty – a zároveň platí, že loga dodavatelů na certifikátech být nesmí (použít lze pouze text názvu atp.). Označení školících místností a certifikátů ale není třeba vyžadovat u kurzů, které jsou pořádány pro veřejnost, nikoli konkrétně pro příjemce.

  • ANO: kurz pořádaný konkrétně pro příjemce.
  • NE: kurz pro veřejnost, kterého se příjemce pouze účastní.

Dále pokud se jedná o certifikát, kde existuje odůvodnění pro to, že loga nemohou být použita (např. mezinárodní zkouška, řidičské oprávnění), musí být zúčastnění informováni o tom, že se vzdělávají z peněz OP LZZ, jinou formou. Nejlépe je k certifikátu přidat vlastní list (certifikát) s logy, který bude o této skutečnosti informovat.

Co se týče log dodavatelů na certifikátech u kurzů pořádaných pro konkrétní příjemce, logo dodavatele být uvedeno nesmí – je třeba vyžadovat certifikát, kde je dodavatel zmíněn bez loga, formou textu. Řada firem chce svá loga na certifikátech mít s odkazem na to, že se jedná o akreditovaný kurz MŠMT, nicméně MŠMT formát certifikátu podle všeho nijak nespecifikuje.