Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita na smlouvách se zaměstnanci

Co by mělo být z hlediska publicity uvedeno na pracovních smlouvách, dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti?

Na pracovních smlouvách, dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti je nutné uvádět prvky povinného minima publicity a dále je vhodné uvádět tuto větu: „Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu (v příp.státní správy)/ obecního (krajského) rozpočtu (v příp. obce/kraje)."