Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Publicita na prezenčních listinách

Co je vhodné z hlediska publicity uvádět na prezenčních listinách?

Mimo povinného minima publicity je v rámci způsobilých výdajů a především administrace projektu nutné psát na prezenční listiny minimálně registrační číslo projektu a název příjemce podpory. Pro lepší dohledatelnost, např. při fyzické kontrole na místě, by bylo vhodné udávat i jméno lektora. Program školení stačí uvádět v manuálech/metodice, kterou pro daný kurz máte.