Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu

Patří mezi podporované činnosti průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu (přednostně zaměstnanci finančního odboru a vedoucí odborů - vzdělávání vedoucích zaměstnanců obecná a zvláštní část dle zákona)?

Vzdělávání zaměstnanců vyžadované zákonem ČR není podporovanou aktivitou v rámci projektů z EU. Je třeba přidaná hodnota projektu. Tato výzva se zaměřuje na zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů.