Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Propagační balíček

Je možné položku - propagační balíček zahrnout v rozpočtu do služeb nebo je to nepřímý náklad?

Náklady na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, které jsou pořizovány za účelem zajištění publicity pomoci z ESF, jsou součástí nepřímých nákladů.
Veškeré nepřímé náklady jsou rozepsány v kapitole 2.7.2 Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5).