Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Propagace projektu

Od kdy máme začít projekt propagovat?

Podrobná pravidla pro provádění publicity jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce. Obecně platí, že všechny aktivity projektu musí být opatřeny povinnou publicitou (zejména loga, čísla projektu, atp.)