Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Prokazování publicity projektu

Jak nejlépe prokazovat publicitu projektu?

Všechny aktivity spolufinancované z ESF-OP LZZ musí být řádně zdokumentovány. Doporučujeme archivovat výstřižky z novin (inzerce, články o projektu, rozhovory) nebo jejich kopie s daty uveřejnění i vzorky propagačních předmětů. Dalším možným způsobem prokázání publicity je fotodokumentace činností projektu (školení, služeb, seminářů apod.). Obecně je třeba se řídit Desaterem příruček OP LZZ, které se zabývají i tím, jaké doklady mají být archivovány.