Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projektový manažer členem cílové skupiny

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou způsobilých výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?

Je možné, aby člen realizačního týmu mohl čerpat z přímé podpory. Je však nutné striktně rozdělit jeho roli jako člena realizačního týmu a jeho roli jako součást cílové skupiny. Tzn. měl by splňovat všechno to, co ostatní v cílové skupině např. být v zaměstnaneckém poměru s příjemcem (v tomto případě mít s příjemcem uzavřený pracovně právní vztah, jehož náplní je jiná činnost než ta pro projekt), absolvovat řádně školení atd. Úhrada z přímé podpory by neměla suplovat výdaje, které jsou u grantových projektů z nepřímých nákladů.