Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt ze dvou nákladů

Je možné, aby byl projekt postaven jednoduše ze dvou nákladů – náklady na nákup služeb 60% (náklady na firmu, která nám provede průzkum spokojenosti zaměstnanců, metodiku personálního auditu aj.) a náklady na mzdy projektového týmu, který bude s touto firmou spolupracovat (včetně nákladů na projektového manažera, který celý projekt bude po stránce dotační administrovat) ve výši zbylých 40%?

Ano, pokud budou dodrženy limity dané příručkami D1 a D5 Desatera OPLZZ a danou výzvou na osobní náklady pracovníků úřadu zaměstnaných na projektech ESF (max. 1,6 úvazku) a na nákup služeb (60%). Kapitola osobní náklady není procentuelně omezena, ovšem týká se jen zaměstnanců žadatele, kteří jsou přímo zapojení do realizace projektu (včetně pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce).