Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy

Rádi bychom připravili projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy. Projekt bude zahrnovat pouze tyto podporované aktivity. Jak si v tomto konkrétním případě představujete zajištění udržitelnosti projektu? Můžeme napsat, že udržitelnost projektu bude spočívat v tom, že všichni nově příchozí zaměstnanci, kteří budou v cílové skupině (personalisté, vedoucí zaměstnanci), budou absolvovat obdobná školení jako cílová skupina v průběhu realizace projektu, a tím bude zajištěna kontinuita nastaveného systému a také udržitelnost projektu. Je to takto v pořádku?

Zajištění udržitelnosti projektu je přesně tak, jak píšete. Vytvořený model (metodiky, plány, organizační řády) v rámci této výzvy musí fungovat pro stávající i nově příchozí zaměstnance.