Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Program za období 2008 - 2012

Programy v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012; projekt bude ale realizován do r. 2013.

Příjemce, který má schválen tento program (tj. do 31.12.2012) by měl zažádat o změnu programu a jeho prodloužení do 31.12.2014.