Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Příručka pro žadatele

Kde mohu najít Příručku pro žadatele a příjemce pro výzvu OP LZZ?

V rámci OP LZZ nejsou vydávány Příručky pro žadatele a příjemce zvlášť vždy na každou výzvu, ale jsou vydávány centrálně řídícím orgánem OP LZZ. Příručka pro žadatele a příručka pro příjemce je součástí tzv. Desatera, kde můžete najít i další relevantní příručky a metodiky. Desatero je dostupné na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz.