Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přílohy k monitorovací zprávě

Které přílohy je nutné zaslat s Monitorovací zprávou a žádostí o platbu?

V příručce D 10 na str. 17 je uveden seznam příloh, které mají závaznou podobu. Od str. 68 této příručky můžete najít přesný popis k těmto přílohám.