Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Převod práva užívání

V rámci projektu bude pořízena část techniky pro organizace resortu. Je možné provést převod práva užívání této techniky na jednotlivé organizace v průběhu etapy před vyhodnocením? (Technika musí být zprovozněna v průběhu projektu ne až po něm a z časového hlediska vychází hodnocení etapy až po inventarizaci v roce 2010.) Pokud by převod v průběhu etapy nebyl možný – jak postupovat?

Ano, převod techniky je možný i v průběhu etapy. Převod je možný pouze na základě předchozího souhlasu OSF MV. Příjemce dotace musí zajistit, že organizace, které převezmou majetek, budou plnit povinnosti příjemce, např. umožňovat kontroly, archivovat dokumenty, dávat podklady k MZ, apod.