Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Převis projektů podaných nad alokací výzvy

Jakým způsobem bude řešen převis projektů a finančních prostředků, které jsou na ně požadovány ve vazbě na plánovanou alokaci výzvy?

Po provedeném externím hodnocení budou projety seřazeny podle bodového zisku, financovány budou jako první ty projekty, které získají nejvyšší bodové zisky, a to až do výše plánované alokace. Zbývající projekty, které v rámci externího hodnocení získají více než 65 z možných 100 bodů, budou zařazeny do zásobníku projektů. V případě uvolnění finančních prostředků (např. nezpůsobilost výdajů zjištěná při realizaci jiných projektů) budou následně financovány až do výše uvolněných prostředků. Projekty, které získají při externím hodnocení v průměru méně než 65 bodů, nebudou financovány (resp. budou vyřazeny).