Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?

  • informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity
  • poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců