Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů

Povinnosti příjemce podpory

Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF?

 

Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?

 

Minimální požadavky příjemce

Jaké minimální požadavky musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?

 

Prezentace projektu na webu ESF

Kdy mají příjemci prezentaci svého projektu na web ESF vkládat?