Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povinné přílohy k žádosti

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?

K žádosti doložíte:
- Doklad o právní subjektivitě (IČO),
- Doklad o jmenování oprávněné osoby (což je např. výpis ze zasedání zastupitelstva, stačí ověřená kopie), pokud statutární zástupce nebude uveden na Dokladu o právní subjektivitě
- pokud bude někdo zmocněn k právním úkonům ve Vašem projektu (resp. bude podepisovat žádost, atd.), doložíte i již zmíněný Doklad o pověření konkrétní osoby (nutno podepsat statutárním zástupcem), jehož vzor je na stránkách www.osf-mvcr.cz u výzvy 57.