Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Povinné minimum publicity OP LZZ

Co je povinné minimum publicity OP LZZ?

Povinné minimum publicity OP LZZ je několik prvků (log), které musí příjemce používat:

 footer_logo_OPLZZ.png

a) logo Evropského sociálního fondu

b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně

c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“

d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“

f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz

  • Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

Logo MPSV nebo MV a věta „„Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.“ není součástí povinného minima publicity.