Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpis představitele žadatele jen na originálu

Může být vlastnoruční podpis představitele žadatele oprávněného jednat jeho jménem pouze na originálu žádosti (dodává se vždy jeden originál a dvě kopie)?

Vlastnoruční podpis (případně podpis a razítko) je vyžadován v levém horním rohu první a poslední strany originální žádosti a u všech příloh. Kopie je třeba taktéž spojit a přelepit páskou v levém horním rohu a opatřit náležitými podpisy představitele žadatele oprávněného jednat jeho jménem na první a poslední straně žádosti. Stejný postup u příloh.