Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podpis oprávněné osoby na přílohách

Je nutný podpis oprávněné osoby na povinných i nepovinných přílohách?

Ano. Podepsané musí být povinné i nepovinné přílohy. V případě, že je příloha vícestránková, měla by opět být pevně spojena a přelepena páskou s podpisem (případně podpisem a razítkem).