Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Podávání více projektů

Mohou si v jednotlivých bodech výzvy podávat žadatelé více projektů?

Ano. Počet žádostí, které si může žadatel podat, není výzvou omezen. Je třeba myslet na to, že s každou další podanou žádostí rostou požadavky na jejich řádnou administraci (např. povinné monitorovací zprávy, aj.)