Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Plátce/neplátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Naše město je plátcem DPH, ale v minulých žádostech jsme uváděli, že nejsme plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Můžete mi prosím vysvětlit, proč tomu tak je a co se má správně uvést v žádosti?

Finanční příspěvek (dotace) poskytnutý na schválený projekt spolufinancovaný z ESF, ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, příp. z jiných zdrojů (úplata za poskytovaná plnění v rámci projektu apod.) není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci.
Více informací naleznete v kapitole 6 Daň z přidané hodnoty – DPH Metodiky způsobilých výdajů (D5) OP LZZ.
V případě nejasností ohledně možné uplatnitelnosti odpočtu DPH na výdaje vzniklé v rámci projektu doporučujeme obrátit se s dotazem na místně příslušný finanční úřad.