Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Partner projektu - vzdělávací organizace

Mohou mít v rámci této výzvy žadatelé (samosprávné celky či úřady) jako partnera projektu např. vzdělávací organizaci?

Ne. Z příručky pro žadatele (D1) a pro příjemce (D2) OP LZZ jasně vyplývají podmínky pro partnerství v projektu:
- žadatel je přímo odpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník;
- pro všechny partnery grantového projektu musí vždy platit, že splňují podmínky OPLZZ i všechna stanovená pravidla pro realizaci projektů podporovaných z OPLZZ. Partneři také splňují podmínky dané výzvy (jinak řečeno, musí být oprávněnými žadateli výzvy);
- Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu, jako je zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení a účetnictví projektu, administrativní agenda apod.; poskytování běžných služeb (např. IT služby, publicita projektu, audit apod.) ani dodání zboží. Partnerství není vztahem, který umožňuje zajistit takové aktivity projektu, které by jinak byly poskytnuty jako služby dalšími subjekty, tzv. dodavateli (jazykové a IT vzdělávání, komunikační dovednosti a další). Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být založena na poskytování služeb.