Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Označování dokumentů souvisejících s projektem

Od kdy označovat dokumenty

Kdy vzniká povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity?

 

Které dokumenty je potřeba označit logy

Které dokumenty, materiály, předměty je třeba označit povinným minimem publicity OP LZZ?

 

Dodatečné označení účetních dokladů

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem projektu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

 

Publicita na smlouvách se zaměstnanci

Co by mělo být z hlediska publicity uvedeno na pracovních smlouvách, dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti?

 

Publicita na prezenčních listinách

Co je vhodné z hlediska publicity uvádět na prezenčních listinách?

 

Publicita ve školících místnostech a na certifikátech

Jak máme dodržovat publicitu ve školících místnostech a na certifikátech u kurzů, které jsou veřejně přístupné, případně když jde o mezinárodně uznávané certifikáty? A co když chce své logo na certifikátu použít dodavatel?

 

Copyright a odkaz na web dodavatele v brožurách

Může být v brožurách sloužících ke školení v rámci projektu použit copyright a odkaz na web dodavatele?

 

Logo dodavatele

Smí se použít logo dodavatele a partnerů?