Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Označení účetních dokladů

Je nutné nějakým způsobem označovat účetní doklady?

Každý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit (razítko, text apod.), že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č.CZ 1.04/4.1.00/xx.xxxxx