Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

OP LZZ

V této sekci naleznete otázky a odpovědi týkající se Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Poslední zodpovězené dotazy

Indispoziční volno

Jak se vyplňuje v pracovním výkazu indispoziční volno? Dle Vysvětlivek do Aktivit napíši indispoziční volno, do sloupce Z toho skutečně odpracovaných pro projekt nulu, ale nevím, co napsat do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele. Indispoziční volno je placeno, tzn. psát do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele fond pracovní doby příslušného dne nebo také nulu?

Vykazování indispozičního volna v pracovním výkaze:
Indispoziční volno je z hlediska metodiky bráno jako benefit zaměstnavatele, tudíž se jedná o nezpůsobilý výdaj. Pokud je zaměstnanec placen projektem ze 100 %, počet hodin u zaměstnavatele se musí rovnat pracovnímu fondu v daném měsíci....

Výzva k projektové kanceláři v 2014+

Bude v novém programovém období 2014+ realizována výzva podobného charakteru?

Připravovaný Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, proto doporučujeme sledovat stránky www.esfcr.cz a  www.strukturalni-fondy.cz , na kterých nalezete aktuální informace z přípravy tohoto a i ostatních operačních programů...

Analýza potřebnosti projektu

V jaké struktuře má být povinná příloha výzvy Analýza potřebnosti projektu?

Tato příloha slouží k získání bližších informací o rozsahu předmětných projektů vůči velikosti a zaměření pracovního týmu projektové kanceláře. V případě nárokování si odborníků na nové projekty je nutné vědět, kolik takovýchto nově vytvářených projektových záměrů žadatel plánuje vytvářet...