Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Odpisy notebooků

Město bude od příštího roku v účetnictví odepisovat majetek. V souvislosti s nákupem notebooků bych se ráda zeptala, do jaké položky máme notebooky (popř. odpisy notebooku) zařadit?

Výzva č. 57 nepodporuje křížové financování, notebooky mohou být nakoupeny max. do výše 40 000 Kč. Pokud budete notebooky pro cílovou skupinu v rámci projektu nakupovat, pak by se jednalo o nákup Neodpisovaného hmotného majetku, kap. 03.01.01. Do odpisů v rámci projektu nelze dát majetek, který byl pořízen z dotace.
V metodice D5 jsou mj. popsány odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, záleží, zda se jedná o zařízení pro cílovou skupinu nebo pro realizační tým.