Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Od kdy označovat dokumenty

Kdy vzniká povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity?

Grantové projekty - povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity vzniká až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jde o výběrové řízení, tak na dokumentaci loga být musí i před vydáním PA, pokud mají být výdaje uznatelné.

Individuální projekty - 3 měsíce před vydáním, vztahuje se ke způsobilosti výdajů.