Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecné dotazy

Udržitelnost projektu

Jak je definována udržitelnost projektu po jeho skončení? Vyplývají příjemci v této souvislosti nějaké povinnosti?

Udržitelnost projektů výzvy č. 40 OP LZZ není v právních aktech projektů nijak definována. Příjemcům tedy z tohoto pohledu neplynou žádné povinnosti. Provoz aktivit v rámci vybudovaných eGon center po ukončení projektu je již zcela v režii příjemce, dle jeho možností a...

Informace o kurzech

Jaké kurzy, resp. kde najdeme informace o tom, které kurzy můžeme do projektu zařadit?

Ke vzdělávání v eGovernmentu musí eGON Centrum kraje či ORP používat výhradně závazné vzorové vzdělávací programy vyhotovené Institutem pro místní správu Praha, který je pověřen koordinací celého systému vzdělávání, a také jeho e-learningového výukového prostředí. Jak vzorové vzdělávací...

Příručka pro žadatele

Kde mohu najít Příručku pro žadatele a příjemce pro výzvu OP LZZ?

V rámci OP LZZ nejsou vydávány Příručky pro žadatele a příjemce zvlášť vždy na každou výzvu, ale jsou vydávány centrálně řídícím orgánem OP LZZ. Příručka pro žadatele a příručka pro příjemce je součástí tzv. Desatera, kde můžete najít i další relevantní příručky a metodiky. Desatero je dostupné...