Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obecné dotazy

Doklad jmenování statutárního zástupce ve výzvě č. 69 OP LZZ

Je nutné, aby žadatel dokládal jmenování statutárního zástupce? Je tato povinnost dána i pro obce, které se účastní jako cílová skupina?

Ano. Jelikož v dokladu o právní subjektivitě, kterým je pro obce a kraje doklad o přidělení IČ, není zmíněna oprávněná osoba, musí žadatel jmenování této oprávněné osoby doložit. Tato povinnost platí pouze pro žadatele.

Obec jako žadatel ve výzvě č. 69

Pokud o dotaci žádá jednotlivá obec, musí být obcí s rozšířenou působností nebo s pověřeným obecním úřadem?

Oprávněným žadatelem je pouze jednotlivá obec, nezáleží však jakého typu.

Sdružení obcí jako žadatel ve výzvě č. 69

Mohou žádost podat např. i sdružení obcí či organizace zřízené obcemi?

Sdružení obcí ani organizace zřízené obcemi nejsou oprávněným žadatelem ve výzvě č. 69.