Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nezajištěné financování rozpočtu projektu

Jak postupovat v případě, pokud žadatel doposud nemá zajištěno 100 % financování rozpočtu projektu v příslušné kapitole (gestora / resortu) státního rozpočtu na rok 2010 (tedy tato kapitola mj. neobsahuje ani 85% na předfinancování příspěvku)?

Vaše kapitola po schválení projektu v roce 2010 požádá Ministerstvo financí o souvztažné navýšení příjmů a výdajů zbylé části připadající na předfinancování projektu ze strany EU (85% - prostředky, které již byly realizovány v roce 2009) v souladu s § 24, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. K tomuto navýšení dojde za předpokladu, že se zajistíte v rámci své kapitoly odpovídající podíl na národní spolufinancování.
Druhou možností je zajištění prostředků v rámci vlastního rozpočtu realokací výdajů. Další možností je potom odložení začátku projektu na rok 2011 a zajistit si 100 % financování v příslušné kapitole státního rozpočtu.