Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu

Musí být nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu? Pokud ano, co přesně znamená, že se neprokazují? Příjemce obdrží procentuelně stanovenou částku a pak už nijak nedokazuje fakturami, zda částku použil např. na toner do tiskárny, nákup papíru apod.?

Nepřímé náklady se neprokazují a tudíž se jejich rozpis ani neuvádí do rozpočtu projektu. Jejich výše se odvozuje od přímých nákladů (v předem stanovené konkrétní procentní výši). Více informací viz příručka Metodika způsobilých výdajů (D5) OPLZZ.