Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nepřímé náklady

Nevíme si rady s nepřímými náklady. Co se mezi ně počítá, jak se v žádosti napíšou do rozpočtu a jak bude tento rozpočet procentuelně vypadat? Lze nepřímé náklady v rozpočtu neuvádět, nebo naopak upravovat limity stanovené výzvou?

Výčet nepřímých nákladů je uveden na str. 19-21 Metodiky způsobilých výdajů D5. Tyto náklady se nekontrolují, neevidují, propláceny budou ve výši podílu na skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých přímých nákladech projektu.
V Benefitu sami zadáváte procentní sazbu (která je daná výzvou a neměnná!!!), podle toho, jaký je objem celkových přímých výdajů (bez výdajů, které spadají do křížového financování).
V rozpočtu tedy bude (kromě konkrétních částek):
9 - Přímé způsobilé náklady bez křížového financování: 100%
10 – Nepřímé náklady: 14%, 16% nebo 18%
11 – Celkové způsobilé náklady: 114%, 116% nebo 118%