Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Náležitosti pro výběrová řízení

Jaké jsou náležitosti pro výběrová řízení vyhlášená před rozhodnutím o přidělení dotace (nutno dodržet pravidla transparentnosti a zákon o VZ) nebo je nutné mít i detailní náležitosti týkající se použití loga a podobně?

Pro zadávání veřejných zakázek před nebo po vydáním právního aktu (rozhodnutí o přidělení dotace/ Stanovení výdajů/Dopisu ředitele OSF) platí stejná pravidla pro realizaci výběrových řízení. Tedy zákon č. 137/2006 Sb., v platném znění, resp. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013. Tyto závazné postupy jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce dané výzvy. Pravidla publicity, zejména na zadávací dokumentaci aj. jsou povinná pro příjemce až po vydání právního aktu.