Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nákup pro management projektu

Pokud bychom nakupovali např. notebook, či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manager, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady?

Ne. Do nepřímých nákladů jsou zahrnuty pouze náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina). Nikoli náklady na jeho pořízení.