Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nákup notebooků

Je možné z dotačních prostředků čerpaných z této výzvy pořídit notebooky zastupitelům města (17 osob)? Mimo jiné by jim sloužily ke studiu e-learningových kurzů, které by byly realizovány v rámci této výzvy.

V rámci této výzvy je možné pro cílovou skupinu pořídit i notebooky (patří do kapitoly Zařízení a vybavení), pokud bude řádně odůvodněn jejich počet a budou sloužit jako vybavení k výuce. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20% z celkových způsobilých přímých výdajů.
Pokud jsou položky zařízení a vybavení využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá bude pouze poměrná část těchto nákladů. Metodika výpočtu této části musí být zachována po celou dobu projektu (vč. Závěrečného vyúčtování a případného auditu a žadatel ji musí být schopen v průběhu i po skončení projektu doložit).