Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Náklady na audit

Jsou náklady na audit součástí nepřímých nákladů?

Ne. Veškeré aktivity, které lze zahrnout do nepřímých nákladů grantových projektů, naleznete v kapitole 2.7.2 Metodiky způsobilých výdajů OPLZZ (D5).