Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Mzdy za zaměstnance příjemce dotace

Měla bych na Vás dotaz týkající se mezd za zaměstnance příjemce dotace. Musí mít zaměstnanec, který bude členem projektového týmu, uzavřenu dohodu o provedení činnosti na účast v projektovém týmu nebo se jeho účast vykazuje pouze pracovními výkazy?

V případě, že je zaměstnanec placen z peněz určených na projekt, musí být jeho vztah určen pracovní smlouvou, dohodou o PČ či dohodou o PP. Tzn., pokud bude již stávající zaměstnanec přiřazen na práci na projektu, tak se toto upraví v jeho pracovní náplni (uvede se zde, na jakém projektu bude pracovat, jakou částí úvazku a jak dlouho). Pokud bude zaměstnanec přijat na dohodu tak budou tyto náležitosti součástí dohody. Poté dokládá ještě pracovní výkaz.